portfolio

ผลงานของวินเทจฟลอร์วัน

project

บ้านพักอาศัย

project

พรีเมี่ยม ดีไซน์

project

งานโครงการ

project

สถานที่สาธารณะ

project

สถานที่ราชการและสถานที่ศึกษา

project

ทางเท้าและสวน

ผลงานอัพเดตล่าสุด

ผลงานล่าสุดของวินเทจฟลอร์วัน

Advanced
technology

เป็นเทคโนโลยีการเคลือบสีและพิมพ์ลายบนผิวคอนกรีต ที่นิยมใช้ในต่างประเทศมากว่า 50 ปี

Top
Performance

มั่นใจได้ว่า จะได้รับผลงาน คุณภาพสูงจากช่างที่ชำนาญ เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

20 Years
Experience

เจ้าแรกของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Our clients

ลูกค้าที่ใช้บริการของ vintagefloorone